LIEDNL

Persistent Identifierauto
http://hdl.handle.net/21.11114/COLL-0000-000B-CAB7-3
Description0-1
De Nederlandse Liederenbank omvat zo'n 170.000 Nederlandse liederen* (stand medio 2014). In beginsel gaat het om Nederlandstalige liederen, zowel uit Nederland als Vlaanderen. De liederenbank bestrijkt zo'n 900 jaar, van de middeleeuwen tot de eenentwintigste eeuw. Het soort liederen en de dekkingsgraad verschilt per periode, collectie en repertoire. Percentueel zijn uit de middeleeuwen de meeste liederen opgenomen. Het percentage neemt geleidelijk af tot aan het heden. Uit de twintigste eeuw staan er vooral liederen uit volksliedbundels en veldwerkopnamen in. Het gaat daarbij nog steeds om vele duizenden liederen.
LandingPage1
http://www.liederenbank.nl/
Title(s)1-n
[1]: Nederlandse Liederenbank,
[2]: Dutch Song Titlebase
Owner(s)0-n
Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederlandse Lied (DOC Lied)
Genre(s)0-n
other
Language disorder(s)0-n
none
Domain(s)0-n
traditional vocabulary
Language(s)1-n
Dutch (Northern) [nld] , German [deu] , Latin [lat] , French [fra] , Flemish [nld]
CLARIN centre0-1
Meertens Institute
Persistent identifier(s)0-n
https://vlo.clarin.eu/data/clarin/results/cmdi/Meertens_Institute_Research_Collections/oai_www_meertens_knaw_nl_flat_lat_10744_fb5205cf_88ac_4c26_9b5a_c3f386093356.xml
Version0-1
unknown
Size(s)0-n
170000 songs
Creator(s)0-n
unknown (Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederla)
Project(s)0-n
Liederenbank site (Funder: Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO))
Resource(s)1-n
Description0-1
Dublin-Core Type1
Sound
subtype0-1
music
Modality1-n
song
Recording environment0-n
other
Recording condition0-n
unknown
Channel0-n
other
Social context0-n
unknown
Planning type0-n
unknown
Interactivity0-n
unknown
Involvement0-n
unknown
Audience0-n
unknown
Size0-n
170000 songs
Annotation0-n
[other] [unknown] [other]
Media0-n
unknown
Provenance(s)0-n
Temporal0-1
500-2000
Country0-1
Netherlands (the) NL
Linguality0-1
Type0-n
multilingual
Nativeness0-n
native
AgeGroup0-n
unknown
Status0-n
normal
Variant0-n
unknown
MultiType0-n
unknown
Accessibility0-1
Name1
LIEDNL
Availability0-n
restricted
License name(s)0-n
unknown
Non-commercial usage0-1
no
Website(s)0-n
http://www.liederenbank.nl/index.php?actie=over&lan=nl
ISBN0-1
Unknown
ISLRN0-1
unknown
Contact(s)0-n
unknown: Postbus 10855 1001 EW Amsterda, (lied@meertens.knaw.nl)
Medium(s)0-n
CDROM , internet
Documentation0-1
Language(s)1-n
English [eng]
Type(s)0-n
website
URL(s)0-n
http://www.liederenbank.nl/index.php?actie=over&lan=nl
Validation0-1
Type0-1
unknown
Method(s)0-n
unknown
 
Editing is disabled, since you are not signed in